VÆR MED

Leverandørforening og biogasselskab

Ringsted Forsyning A/S arbejder i disse måneder på højtryk med planerne. I den nærmeste fremtid vil Ringsted Biogas sammen med landbrugsorganisation invitere til informationsmøde, med sigte på at der etableres en leverandørforening for landmænd, der er interesserede i at levere gylle og energiafgrøder og indgå langsigtede aftaler med det kommende biogas-selskab.

Selskabet bag Ringsted Biogas forventes at blive dannet foråret 2013. Det forventes at ske i tæt samarbejde med landbrugets leverandørforening, forsyningsvirksomheder og investorer, som ønsker at deltage - enten som ejere, leverandører, samarbejdspartnere eller blot investor.

Ringsted Kommune bakker op

Ringsted Kommune bakker fuldt op om planerne og ser biogasanlægget som et vigtigt skridt til at sikre bæredygtigt og fremtidssikret landbrug og tilhørende fødevarerindustri på Midtsjælland og til at opfylde kommunens klimamål.
Kommunen er ved at udpege placeringen, og det bliver en del af den kommuneplan, som vedtages i 2013