PLACERING

Ideel placering i Ringsted og god udnyttelse af kapaciteten

Ved at placere biogasanlægget ved Ringsted har man mulighed for at:

  • Afsætte biogas til stor fødevareindustri med stort gasforbrug på alle hverdage.
  • Afsætte biogas til Ringsted Kraftvarmeværk
  • Den del af biogassen som ikke kan afsættes lokalt - kan i Ringsted opgraderes til biometan, som man i Ringsted kan pumpe ind på naturgasnettet uden dyr tilsætning af propan.

Årsag til det sidste er, at en meget stor gasledning udgår fra Ringsted og forsyner størstedelen af Sydsjælland. I Ringsted tillader gasselskabet derfor at man tilsætter store mængder biometan på naturgasnettet uden at man skal foretage en dyr propantilsætning.

Samlet set betyder det at man ved placering af et biogasanlæg i Ringsted både kan bygge et stort anlæg som har stordriftsfordele og som kan nyttiggøre hele gasproduktionen hele året. Det giver god udnyttelse af anlæggets kapacitet.

God vejadgang fra et stort opland

Placeringen i Ringsted er også ideel, fordi det er nemt at transportere gylle til og fra landmænd i store dele af regionen. Haslevvejen, Næstvedvejen, Holbækvejen, Roskildevejen og Vestmotorvejen tillader miljøvenlig og økonomisk transport af gylle fra et stort opland.

Vi ser landbrug med so- og svinegylle i en afstand op til ca. 20 km og landbrug med kvæggylle i en afstand på til 25 km som gylleleverandører.

Der arbejdes andre steder med separation på gyllen og mulig omlægning af stalddriften, så man reducere vandindholdet / øger tørstofindholdet i gyllen. Dermed forventes det at vandindhold og transportomkostninger på sigt vil falder og tørstofindholdet stiger. Dermed vil biogasproduktionen på det samme anlæg formodenligt stige på sigt.

Muligheder for symbioser

I vores planlægning har vi haft kontakt med en del interessenter, og der har vist sig flere muligheder for win-win arrangementer. Affald bliver til energi og restprodukter kan udnyttes også industrielt, forklarer Ole B. Winther fra Ringsted Forsyning, som er koordinator for Ringsted Biogas.

Større anlæg bedre end mindre biogasanlæg

Nogle overvejer mindre biogasanlæg og gårdanlæg. Vi har vurderet på det. Både her og nu og på sigt mener vi, at det er mest økonomisk at bygge et stort biogasanlæg. Det giver en lang række muligheder som et lille eller mindre anlæg ikke har.