HOVEDTAL

RINGSTED BIOGAS i tal og reduceret miljøbelastning

Byggeår: 2014-2015
Kapacitet: 265.000 ton gylle + 100.000 tons organisk materiale og energiafgrøder
Produktion: 14 mio. kubikmeter biogas eller 8,4 mio. kubikmeter biometan til naturgasnettet.

CO2 besparelse: 21.000 ton pr. år

Markedsmæssig værdi ved reduktion i drivhuseffekten fra dyreproduktionen

Frit afgasset metan fra gyllen virker ca. 20 gange kraftigere som drivhus gas end når metanen brændes af.

Ved at opfange og nyttiggøre metandannelsen fra gyllen inden lagring og udspredning på marken, vil dyreproduktionen blive mere bæredygtig. Reduktionen svarer ca. til 120.000 tons CO2. Inden for få år vil det muligvis være en parameter, som kan bruges markedsføringsmæssig med økonomisk fordel. Kødproduktion med lav miljøbelastning.