Foreløbigt registreringsskema for mulig levering af gylle Ringsted Biogas

Navn:
Adresse:
Postnr & By:
Telefon:
Mobiltelefon:
Email:
Ejendommen har i dag en husdyrproduktion på i alt dyreenheder (DE)
Forventer at udvide husdyrsproduktion i (årstal) og udvidet til ialt (DE)
Der er ansøgt om miljøgodkendelse (ja/nej)

Gødningsproduktion (som forventes afhentet af biogasselskab)

Nuværende Efter evt. udvidelse
Fra kvæg:
Gylle: ton/år ton/år
Fastmøg: ton/år ton/år
Dybstrøjelse: ton/år ton/år
 
Kvæg og opdræt er på stald: mdr. om året
 
Fra svineproduktion:
Gylle fra søer og smågrise: ton/år ton/år
Gylle fra slagtesvin: ton/år ton/år
Fastmøg fra søer og smågrise: ton/år ton/år
Fastmøg fra slagtesvin: ton/år ton/år
 
Andet husdyrhold:
ton/år ton/år
 
Forventet tørstof gennemsnit i gyllen ab fortank/gård: % %
Angivet % er: Egen anslået Fra analyse

Landbrugsareal

Nuværende Efter evt. udvidelse
Konventionel Økologisk Særlige fødevare* Konventionel Økologisk
Ejet udbringningsareal: ha ha ha ha ha
Gylleaftaler: ha ha ha ha ha
Forpagtet areal: ha ha ha ha ha
Udbringningsareal i alt: ha ha ha ha ha
* Særlige førevare = betegnelse for arealer som ikke må tilføres gylle med indhold af spildevandsslam

Øvrige arealer, som i dag ikke tilføres husdyrgødning

Brak ha, Eng ha, Anden jord (type) + ha

Afgasset gylle: (som kører retur til ejendommen, ton husdyrgødning = ton afgasset gylle)

Sæt X Angiv mængde
Ønsker samme mængde afgasset retur som afhentet
Ønsker ekstra afgasset gylle retur ton/år
Ønsker mindre afgasset gylle retur ton/år

Lagerkapacitet for afgasset gylle

Nuværende gylletankslager: m3 Gylletankslager efter udvidelse: m3

Øvrige bemærkninger